EU Projekt
Internacionalizacija diplomskih studijskih programa na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu

Internacionalizacija diplomskih studijskih programa na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu

BROJ UGOVORA: UP.03.1.1.02.0037

Korisnik projekta

Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu


Partneri na projektu

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu
Mediteranski institut za istraživanje života
Oracle Hrvatska d.o.o.


Kratki opis projekta

Projekt je usmjeren na razvoj i uspostavu četiri diplomska studija na engleskom jeziku:

Astrofizika i fizika elementarnih čestica
Fizika okoliša
Molekularna biologija
Podatkovna znanost i inženjerstvo
Korisnik će zajedno s Partnerima povećati kvalitetu i konkurentnost u obrazovnom segmentu i ojačati interne kapacitete za provedbu studijskih programa na stranim jezicima.

 

Ciljevi projekta

Poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja kroz povećanje broja studijskih programa na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta.

 

Očekivani rezultati projekta

Izvedeni studijski programi Astrofizika i fizika elementarnih čestica i Fizika okoliša
Razvijeni studijski programi Molekularna biologija i Podatkovne znanosti i inženjerstvo te predani u postupak inicijalne akreditacije
Nabavljena nastavna oprema i literatura
Provedena edukacija nastavnika s ciljem usavršavanja jezičnih i stručnih kompetencija
Održane promidžbene aktivnosti

 

Informacije o projektu

Ukupna vrijednost projekta: 1.780.928,91 kuna
Bespovratna sredstva od EU: 1.780.928,91 kuna, 100 % sufinanciranje
Fond: Europski socijalni fond, financijsko razdoblje 2014.–2020.
Poziv: Internacionalizacija visokog obrazovanja UP.03.1.1.02
Razdoblje provedbe projekta: Od 12.10.2018. do 11.10.2021.
Za više informacija o EU fondovima posjetite stranice:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

 

Kontakti

Doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović, prodekanica za znanost, tel.  +385 21 619254
interpmf@pmfst.hr

Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu.
Više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja projekata potražite na web-adresi: www.strukturnifondovi.hr
te o Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali na web-adresi: www.esf.hr